EDUARD ONDERKA
ČICHNOVA 20
BRNO  624 00

e-mail:   Eduard.O@seznam.cz

tel:   541 262 997

mobil:   604 731 918

ičo:   121 90 136